LEGOLOGO

TO ATO BTO CTO D
B E GI
C FHJ
D ENDEND END
END
Ongelma paloitellaan useisiin aliohjelmiin, jotka voidaan testata erikseen. Ne voidaan kirjoittaa missä järjestyksessä tahansa.
Puukaaviota luetaan ylhäältä alas ja oikealle. Tässä A on pääohjelma ja muut aliohjelmia. Proseduurit kirjoitetaan luonnollista kieltä käyttäen ja vasta alimmat proseduurit koodataan.


legologo

Kaarina Hakala 1997