LEGOLOGO
Tuulettimen rakentaminen ja ohjaus eri antureilla

to rupeli
 paalle
 pois
end

to paalle
 ;tarkkailee lämpötilaa,
 ; milloin se ylittää 30
 ;ja silloin laittaa
 ;moottorin päälle
 forever
 [if temp2 > 30
 [talkto "motorh on]]
end

to pois
 ;tarkkailee lämpötilaa,
 ;milloin
 ;se alittaa 30 ja silloin
 ;laittaa moottorin pois päältä
 forever
 [if temp2 < 30
 [talkto "motorh off]]
end

to rupeli
 eteen
 wait 10
 taakse
end

to eteen
 ;moottori päälle
 forever
 [if angle6< 100
 [talkto "motorh setright on ]]
end

to taakse
 ;tarkkailee kierroksia,
 ; milloin ne ylittävät 200
 ;ja silloin kääntää
 ;moottorin suunnan
 forever
 [if angle6 >= 200
 [talkto "motorh setleft]]
end

to rupeli
 paalle wait 2
 pois
 wait 2
end

to paalle
 forever
 [waituntil [touch2]
 tto "motorh on]
end

to pois
 forever
 [waituntil [touch2]
 tto "motorh off]
end


legologo

Kaarina Hakala 1997