LEGOLOGO JA HAITEK
SEMINAARIN YLÄASTEELLA

Oppilaiden tekemä multimediaesitys v. 1993 (ToolBook 1.5)


legologo

Kaarina Hakala 1997